eki LH

EKI LH 4-5-6

 

  Diziplinarteko izaera   du Lehen Hezkuntzako EKI proiektuak.

 Konpetentziak   ikas-egoera   errealetan lantzen, garatzen eta ebaluatzen dira, eta egoera horiek askotariko baliabideen erabilera integratua eskatzen dute.

 • Ikaslearen parte-hartze aktiboa sustatzen du, interesa eta motibazioa mantenduz.
 • Eskuratutako jakintzak, trebetasunak, jarrerak eta balioak erlazionatzera, beharrezkoak hautatzera eta horiek modu integratuan aplikatzera darama ikaslea.
 • Hainbat hizkuntza eta bitarteko digital baliatzea eskatuko dio ikasleari.
 • Mundua ulertzea erraztuko dio ikasleari, errealitate hurbilarekiko interakzioaren bidez.
 • Bakarka zein lankidetzan, elkarrekin eta elkarrengandik ikasiko dute ikasleek.

 

 Ikaslea bere ikaskuntza prozesuaren jabe bihurtuko da. Horretarako, besteak beste,   autozuzenketa eta autorregulazio-jarduerak   eskainiko dizkiogu, autonomia, motibazioa, esperimentazioa eta pentsamendu kritikoa sustatuz.

   Ebaluazio hezitzailea   bideratzeko tresnak eskura izango ditu irakasleak: zertarako, zer eta nola ebaluatu.

 

Ikas-irakaskuntzarako ingurune malguak

Zure ikastetxearen eta ikasleen beharretara erraz egokitzeko ikas-irakaskuntzarako ingurunea eratzeko malgutasuna eskaintzen du eki proiektuak.

 Ekigunea, paperezko liburua eta ingurune digitala uztartuz

 • Ikasleen motibazioa eta parte-hartzea sustatzen du.
 • Edukien lanketan laguntzen du eta ulermena errazten du.
 • Taldean lan egiteko eta ikasgela mundura irekitzeko aukera eskaintzen du.
 • Baliabide eta prozedura anitzek ezagutza partekatua eraikitzen laguntzen dute.
 • Ikasleen aniztasunari erantzuten dio.

 Ikas-irakaskuntzarako ingurune digitala

 • Ikasteko era eta erritmo desberdinetara egokitzeko, ibilbidea nahieran antolatzeko aukera.
 • Eduki moldagarriak, proposatutakoak aldatu edota eduki berriak sortzeko aukera.
 • Ebaluazio hezitzailea bideratzeko tresnak.
 • Autorregulazio-jarduerak eta ikasleei oharrak eta iruzkinak bideratzeko tresnak.
 • Ikasleen ikasketa prozesuaren unean uneko jarraipena.
 • Ikus-entzunezko baliabideak, ariketa interaktiboak edota nobere lanak eta konpetentziak garatzeko txantiloiak liburuan integratuta.
 • Ikasgela digitala antolatzeko eta kudeatzeko erraztasunak.

 

 Irakaslearentzako baliabideak:

Proiektua gelaratu eta eguneroko planifikazioa egiten laguntzeko erremintak eta baliabideak izango dituzu beti eskura.

 • Gida didaktikoa. Unitate bakoitzaren gaineko azalpenak, jarraibideak eta iradokizunak izango dituzu gida didaktikoetan.
 • Ebaluaziorako tresnak. Jakintzen eta konpetentzien garapen-mailaren ebaluazioa bideratzeko jarraibideak edota jarduera espezifikoak Irakaslearen gunean izango dituzu.
 • Tutoretza-bideoak. Proiektuaren egileen eskutik, unitate didaktiko bakoitzaren azalpenak eta gako nagusiak bideo formatuan ikusgai izango dituzu.
 • Ikasmaterial digitala. Ingurune digitalera egokitutako ikasmateriala eskuratu ahal izango duzu arbelean proiektatzeko.
 • Ekigunea. Paperezko liburuaren ezinbesteko osagarria da, euskarri digitalak biltzen dituen ataria. Horrez gain, ikt.ekigunea.eus atarian proposatzen zaizkizun aplikazioak eta ingurune digitalak erabiltzen trebatzeko tutoretza-bideoak izango dituzu.

 Ikaslearentzako baliabideak

Askotariko baliabideak izango ditu ikasleak eskura, erdietsi beharreko konpetentzia maila eta oinarrizko jakintzak eskura ditzan. Horrela, bakoitzaren ikasteko erritmoetara eta moldeetara egokituko da ikas-irakaskuntza.

 • Ikaslearen liburua. Paperean zein digitalean, ikaslearen liburuak biltzen ditu ikasleak ikasturtean zehar landuko dituen eduki eta jarduera guztiak.
 • Jarduera-fitxak. LH 5. eta 6. mailako unitate didaktikoetako jarduerek eskatzen dituzten adierazpenak eta ariketak egiteko euskarria dira: grafikoak, txantiloiak, taulak, mapa kontzeptualak, inkestak…
 • Lan-koadernoak. Euskara, Lengua Castellana eta Matematikako unitate didaktikoen osagarriak dira, lanketa sistematikoak biltzen dituztenak.
 • Ekigunea. Liburuaren ezinbesteko osagarria da, euskarri digitalak biltzen dituen ataria. Entzungaiak, ikus-entzunezkoak, animazioak, irudiak, jarduera osagarriak, konpetentzia digitala lantzeko fitxak eta informazio-testuak daude bertan.

 

eki proiektua sakonago ezagutu eta eskaintzen dituen materialak ikusi eta aztertu nahi badituzu, jarri gurekin harremanetan.